چهارشنبه 2 فروردين 1402
بوکس
رییس انجمن MMA آسیای میانه شد
اولکساندر اوسیک بوکسور سرباز اوکراینی
نکات بهداشتی هنگام فعالیتهای ورزشی
وزارت ورزش و جوانان

فراکسیون ورزش مجلس

فدراسیون های داخلی

کنفدراسیون های آسیایی

فدراسیون های جهانی

کمیته ملی المپیک

اداره کل تربیت بدنی استان ها

هیات های ورزشی

انجمن های ورزشی

سازمان های ورزشی

تیم های ورزشی