شنبه 22 مرداد 1401
دو و میدانی
در روز دوم مسابقات دوومیدانی
در قهرمانی دوومیدانی نوجوانان و جوانان دختر کشور
قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور
۱۰۰متر زنان ایران را پس از هشت سال شکست.
رکورد ورودی رقابت‌های قهرمانی جهان
شکسته شدن رکورد پرش‌سه‌گام دوومیدانی داخل سالن زنان
زنجان در مسابقات قهرمانی ورزش سه‌گانه و دوگانه کشور دوم و سوم شد
یک ایتالیایی سریعترین مرد المپیک شد
12
وزارت ورزش و جوانان
فراکسیون ورزش مجلس
فدراسیون های داخلی
کنفدراسیون های آسیایی
فدراسیون های جهانی
کمیته ملی المپیک
اداره کل تربیت بدنی استان ها
هیات های ورزشی
انجمن های ورزشی
سازمان های ورزشی
تیم های ورزشی